Skip to main content

Korff lokalnie

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w gminie Sobótka i aktywnie uczestniczymy w jej życiu. Angażujemy się w projekty lokalne, zarówno te promujące region, jak i wspierające mieszkańców. Pomagamy w organizacji akcji charytatywnych oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Z radością wspieramy aktywności podejmowane przez lokalną społeczność, reprezentowaną zarówno przez sformalizowane organizacje, jak samorząd, okoliczne koła gospodyń wiejskich czy wolontariaty, ale też i prywatne osoby. Szczególnie bliskie są nam inicjatywy propagujące nasz region. Mieliśmy przyjemność zaistnieć jako sponsor na kartach Kalendarza Ślężańskiego, jesteśmy też członkiem programu Visit Sobótka. Naszą ambicją było też mieć w swojej ofercie produkt-symbol, odwołujący się do naszego regionu. Wymyśliliśmy serię produktów bazujących na kształcie Niedźwiadka Ślężańskiego. Najbardziej popularne są „misiowe szyldy adresowe”.

Produkty lokalne
Produkty związane ze „Ślężańskimi Niedźwiadkami” produkowane przez naszą firmę – na życzenie klienta mogą być personalizowane:
  • szyldy adresowe
  • podpórki książkowe
  • stojaki na foldery
Pomoc lokalna
  • działalność wolontariatu
  • wspieranie lokalnej społeczności
  • sponsorowanie drużyn sportowych
  • sponsorowanie wydarzeń sportowych
Kontakt
Korff Isolmatic Sp. z o.o.
Wojnarowice, ul. Lotnicza 12
PL 55-050 Sobótka 1
tel: 0048 71 39 09 099
info[at]korff.pl